close

Wstęp
Właścicielem strony jest Filip Kulon prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PLATYNOV z siedzibą w Krakowie przy ulicy ul. Jana Kurczaba 10/18 (dalej: “PLATYNOV”). Bardzo poważnie traktujemy kwestie dotyczące polityki prywatności. Z tego względu jest dla nas priorytetem dbanie o to, żebyście nie musieli się martwić o ochronę swoich danych osobowych.
Dane, które od Was zbieramy, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), ale mogą również być przekazywane i przetwarzane w kraju poza EOG. W przypadku transferów poza EOG, PLATYNOV użyje standardowych klauzul umownych i tarczy prywatności.
Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które otrzymamy od Was.

Przetwarzanie danych osobowych
PLATYNOV przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Do prowadzenia strony internetowej PLATYNOV stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PLATYNOV danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi naszą komunikację z Wami. Informujemy Was, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Przysługuje Wam prawo każdorazowo zwrócić się do nas o uzyskanie: informacji: o tym, czy Wasze dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony danych Waszych danych; dostępu do Waszych danych; sprostowania Waszych danych; bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu); ograniczenia przetwarzania Waszych danych; przenoszenia Waszych danych; sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest PLATYNOV. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług strony serwisu platynov.com. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Cele przetwarzania
PLATYNOV przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach strony online, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do zrealizowania umowy sprzedaży.
Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas PLATYNOV przetwarza Twoje dane w celach marketingowych.
Używamy również Google Analytics gdzie przetwarzamy anonimowo Twoje dane w celach analitycznych.

Komu udostępniamy Wasze dane osobowe?
Wasze dane osobowe udostępniamy operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Cookies
Strona PLATYNOV używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych PLATYNOV do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika PLATYNOV i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy PLATYNOV korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach strony PLATYNOV stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy PLATYNOV mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika PLATYNOV. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
PLATYNOV informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Informacja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Analizujemy Twoje dane osobowe jedynie na podstawie Twojej zgody. Jeżeli nie chcesz by informacje o Tobie trafiały do Google, wystarczy nie wyrazić na to zgody przy wejściu na naszą stronę internetową.

Termin przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych
Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez PLATYNOV. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się usunięcia Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz o ile jest to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem mailowym info@platynov.com lub listownie na adres: ul. Jana Kurczaba 10/18, 30-868 Kraków. Ponadto informujemy Cię, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bądź na bieżąco z ostrą jazdą!

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o najnowszych wydarzeniach, promocjach, produktach i usługach. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

close
Podaj kod dostępu:
Błędny kod! No… chyba nie przygotowałeś się do tego skoku!
Prawidłowy kod! No to lecimy z tematem! Byle szybko!
7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
Reset
Potwierdź